สายการผลิตแผ่นยาง post thumbnail

สายการผลิตแผ่นยาง

Rubber Mat Production Line สายการผลิตแผ่นยาง ประกอบด้วย 1.เครื่องตัดยางแนวตั้ง 2.เครื่องนวดยาง 3.เครื่องผสมยาง 4.เครื่องกดยางวัลคาไนซ์ ฯลฯ แผ่นยางที่ได้จากสายการผลิต สามารถผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ยางได้หลากหลาย เช่น [...]